Bảo tồn tài nguyên nước

Trong đời sống sinh tồn và phát triển của con người, nước luôn giữ một vai trò đặc biệt. Vậy nên với nhận thức rằng nguồn nước ngọt không phải là vô tận, Công ty Ajinomoto Việt Nam đã đặt việc gìn giữ bảo tồn nguồn nước là một trong những mục tiêu môi trường hàng đầu, theo sát nguyên tắc Hoạt động Tạo lập giá trị chung của Tập đoàn Ajinomoto - ASV (The Ajinomoto Group Creating Shared Values).


Hàng năm, Nhà máy Biên Hòa của Công ty Ajinomoto Việt Nam  sử dụng lượng lớn nước ngọt từ sông Đồng Nai cho hoạt động sản xuất với lưu lượng sử dụng khoảng 5,500 m3/ngày,đêm tương đương khoảng 2,007,500 m3/năm.

 

1. Giảm sử dụng nguồn nước từ sông Đồng Nai:
Mục tiêu quan trọng mà Ajinomoto Việt Nam đề cao hàng đầu là phải đẩy mạnh việc giảm thiểu khai thác nước từ tự nhiên phục vụ cho sản xuất. Để hiện thực hóa điều này, Công ty đã đầu tư xây dựng hệ thống tháp giải nhiệt và hồ chứa nước riêng ngay trong khuôn viên nhà máy, nhằm sử dụng tuần hoàn lượng nước để làm mát hệ thống máy móc. Điều này đã giúp Công ty giảm đáng kể lượng tiêu thụ nước sông để phục vụ sản xuất (Tính đến năm 2018, Lượng nước sông sử dụng đã giảm được 84.5%).


Thấu hiểu được nguyên tắc lượng nước thải đạt tiêu chuẩn Việt Nam sau xử lý là nguồn tài nguyên có thể tái sử dụng, Công ty đã tận dụng lượng nước này co một số hoạt động phụ như vệ sinh sàn nhà hay các nhà vệ sinh trong nhà máy. Ước tính bằng việc tái sử dụng nước thải sau xử lý này, Nhà máy có thể giảm khai thác nước sạch khoảng 1,500 m3/ tháng, đóng góp không nhỏ cho việc giữ gìn nguồn nước trong tự nhiên.

 

Hệ thống tháp giải nhiệt tại nhà máy Ajinomoto Biên Hòa


2. Đảm bảo chất lượng nước thải xả ra sông:
Nhà máy đã đầu tư hệ thống xử lý nước thải hiện đại tập trung trị giá hơn 100 tỷ đồng ứng dụng công nghệ xử lý vi sinh hiện đại để giải quyết lượng nước thải phát sinh từ các hoạt động sản xuất và sinh hoạt hằng ngày. 
Hệ thống sở hữu công suất xử lý tối đa 3,400 m/ngày đêm, luôn được giám sát vận hành chặt chẽ bởi đội ngũ công nhân viên của trạm, đồng thời, các thông số kiểm soát chất lượng nước thải sau xử lý được quản lý tự động và liên tục bởi Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai, nhằm đảm bảo nước thải sau xử lý xả ra sông Đồng Nai luôn đạt QCVN 40:2011/BTNMT tiêu chuẩn A của Bộ Tài nguyên và Môi trường bên cạnh đáp ứng những chỉ tiêu nghiêm ngặt của chính Tập đoàn Ajinomoto.

 

 

Hệ thống xử lý nước được đầu tư với tổng nguồn vốn hơn 100 tỷ đồng, có công suất xử lý 3.400 m3