Tập đoàn Ajinomoto

 

Cam kết của chúng tôi

Chúng tôi đóng góp cho cuộc sống khỏe mạnh hơn của người dân trên toàn thế giới bằng cách tận dụng thế mạnh về axit amin để giải quyết các vấn đề thực phẩm và sức khỏe liên quan đến thói quen ăn uống và dân số già hóa.
Đó là cam kết của chúng tôi với khách hàng. Chúng tôi sử dụng sức mạnh của axit amin chủ yếu trong việc tạo ra những bữa ăn ngon, thúc đẩy sự tăng trưởng, phát triển và phục hồi cũng như hỗ trợ sức khỏe thể chất.
Thông qua các sản phẩm và dịch vụ của mình, Tập đoàn Ajinomoto sẽ luôn đồng hành cùng xã hội, đón đầu những thách thức mới để giúp cho bữa ăn hàng ngày trở nên thoải mái và ngon miệng hơn.

 

Triết lý của chúng tôi

Kể từ khi thành lập, Tập đoàn Ajinomoto không ngừng thực thi các sáng kiến giúp giải quyết vấn đề xã hội thông qua hoạt động kinh doanh của mình. Những sáng kiến này đã đóng góp cho sự phát triển của Tập đoàn bằng việc nâng cao giá trị kinh tế thông qua giá trị chung với xã hội và cộng đồng địa phương. Những sáng kiến này được gọi chung là ASV (Hoạt động tạo lập giá trị chung của Tập đoàn Ajinomoto). Chúng tôi coi ASV là cốt lõi trong triết lý doanh nghiệp của Tập đoàn (“Triết lý của chúng tôi”) khi cố gắng hiện thực hóa sứ mệnh và tầm nhìn của mình theo triết lý này.

 

 

Sứ mệnh

Sứ mệnh của chúng tôi là đóng góp vào lĩnh vực thực phẩm và sức khỏe thế giới và cho cuộc sống tốt đẹp hơn trong tương lai.

 

Tầm nhìn

Đóng góp cho cuộc sống khỏe mạnh hơn của người dân trên toàn thế giới bằng cách tận dụng thế mạnh về axit amin để giải quyết các vấn đề thực phẩm và sức khỏe liên quan đến thói quen ăn uống và dân số già hóa. 
Đến năm 2030
・Kéo dài tuổi thọ và cuộc sống khỏe mạnh của 1 tỷ người.
・Giảm 50% tác động môi trường, trong khi vẫn duy trì tăng trưởng kinh doanh

 

Hoạt động tạo lập giá trị chung của Tập đoàn Ajinomoto (ASV)

ASV đại diện cho sự cam kết không thay đổi của chúng tôi: Cùng với tất cả các bên liên quan và các công ty thành viên, chúng tôi giúp giải quyết các vấn đề xã hội, dẫn đến việc tạo lập ra giá trị kinh tế
Tạo lập giá trị mới
Tinh thần tiên phong
Đóng góp xã hội
Tôn trọng giá trị con người

 

Chính sách của Tập đoàn Ajinomoto (AGP)

AGP thể hiện các quan điểm cơ bản chung trên toàn cầu cũng như các quy tắc ứng xử trong hoạt động kinh doanh của Tập đoàn, liên quan đến việc tuân thủ quy định ở mỗi quốc gia và khu vực mà chúng tôi hoạt động, các quy định quốc tế liên quan đến “các vấn đề của xã hội loài người trong thế kỷ 21” và việc theo đuổi ASV.

 

Lịch sử hình thành

Hãy tìm hiểu về quá trình phát triển và những sự kiện quan trọng đã giúp chúng tôi có được vị thế như ngày hôm nay.