Giao tiếp với khách hàng

Tập đoàn Ajinomoto, dựa trên Hệ thống Đảm bảo Chất lượng Ajinomoto (ASQUA), trực tiếp lắng nghe ý kiến ​​và yêu cầu của khách hàng. Nó sử dụng phản hồi của khách hàng để cải thiện sản phẩm, dịch vụ và hoạt động kinh doanh, không ngừng nỗ lực để nâng cao hơn nữa sự hài lòng của khách hàng.

 

Ajinomoto Co., Inc. và Ajinomoto Frozen Foods Co., Inc. đã phát triển Chính sách thúc đẩy sự hài lòng của khách hàng và Quy tắc ứng xử về sự hài lòng của khách hàng dựa trên tiêu chuẩn ISO 10002 * để xử lý khiếu nại, nhằm cung cấp các sản phẩm và dịch vụ làm hài lòng khách hàng của chúng tôi.

 

Chính sách khuyến mãi sự hài lòng của khách hàng

 

Để đảm bảo rằng chúng tôi tiếp tục cung cấp các sản phẩm và dịch vụ làm hài lòng khách hàng, chúng tôi sẽ lắng nghe khách hàng, nhìn nhận vấn đề từ quan điểm của họ và tập trung toàn bộ nguồn lực vào việc tạo ra các giải pháp mà khách hàng cần. Trên tất cả, mục tiêu của chúng tôi là trở thành một công ty trung thực mà khách hàng có thể tin tưởng.

 

Quy tắc ứng xử về sự hài lòng của khách hàng

 

  1. Chúng tôi cung cấp các sản phẩm và dịch vụ an toàn và đáng tin cậy cho khách hàng.

  2. Chúng tôi phản hồi các khiếu nại, yêu cầu và thắc mắc từ khách hàng một cách chính xác, kịp thời và lịch sự.

  3. Chúng tôi tôn trọng tiếng nói của khách hàng và cố gắng sử dụng mọi thông tin đầu vào để gia tăng giá trị cho các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.

  4. Chúng tôi tích cực tiết lộ thông tin thích hợp cho khách hàng của chúng tôi.

  5. Chúng tôi tuân thủ các quy định và tiêu chuẩn nội bộ tự nguyện liên quan đến việc bảo vệ quyền lợi của khách hàng.

 

* Hướng dẫn quốc tế về hệ thống quản lý khiếu nại đặt ra các yêu cầu đối với tổ chức để đáp ứng một cách thích hợp và kịp thời các khiếu nại của khách hàng nhằm cải thiện sự hài lòng của khách hàng.