Hoạt động môi trường của Công ty Ajinomoto Việt Nam

Phát triển sản xuất dựa trên môi trường bền vững là phương châm hoạt động của Tập đoàn Ajinomoto trên toàn cầu. Dựa trên tôn chỉ của Tập đoàn, Công ty Ajinomoto Việt Nam luôn nỗ lực thực hiện các chính sách và hoạt động góp phần bảo vệ môi trường thông qua sản xuất và kinh doanh của Công ty. 


Trải qua hơn 30 năm thành lập và phát triển, Ajinomoto Việt Nam hiện đang theo đuổi một nguyên tắc kinh doanh quan trọng, đó là Hoạt động Tạo lập giá trị chung của Tập đoàn Ajinomoto - ASV (The Ajinomoto Group Creating Shared Values). Trong đó, các hoạt động phát triển bền vững và góp phần bảo vệ môi trường xanh luôn được quan tâm hàng đầu với việc không ngừng phấn đấu để đạt được sự hòa hợp giữa các hoạt động của Công ty với việc sử dụng hợp lý các nguồn tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ an toàn cho môi trường tự nhiên.


 

 

Chủ Đề Nổi Bật

Tin Tức Liên Quan

image loading