Phân bón lá NPK AJIFOL®-F

 

Thành phần, hàm lượng dinh dưỡng: 

 

 

 

 

Công dụng:

- Ra hoa nhiều, tập trung và đồng đều
- Tăng khả năng thụ phấn cho cây
- Hạn chế rụng hoa và trái non
- Trái to, chắc, đẹp
- Tăng năng suất

 

Phân bón lá NPK AJIFOL®-R

 

Thành phần, hàm lượng dinh dưỡng: 

 

 

 

Công dụng:

Cung cấp các chất dinh dưỡng cần thiết bao gồm các nguyên tố đa, trung, vi lượng và Axit amin giúp cho cây lúa:
- Ra rễ mạnh, lá xanh tốt
- Đẻ nhiều nhánh hữu hiệu
- Đòng to, khỏe
- Hạt to, năng hạt, chắc, sáng
- Tăng năng suất

 

Phân bón lá NPK AJIFOL®-K

 

Thành phần, hàm lượng dinh dưỡng: 

 

 

Công dụng:

-Giúp cây chắc khỏe, tăng khả năng chống chịu.
- Ra hoa nhiều, tăng tỷ lệ đậu trái.
- Hạn chế rụng trái non.
- Trái cây to, chắc, đẹp.

 

Phân bón lá NPK AJIFOL®-V

 

Thành phần, hàm lượng dinh dưỡng: 

 

Công dụng:

- Cây chè:
Phục hồi nhanh sau thu hoạch, bung nhiều búp, búp to, lá xanh dày, bóng mỡ
Hạn chế bị chẻ đọt sau 1-2 lứa thu hoạch
- Rau màu:
Giúp cây non phát triển nhanh và mạnh
Cây sinh trưởng và phát triển mạnh
Lá xanh dày, tăng sinh khối nhanh
Ra nhiều hoa, thụ phấn tốt, trái to, chắc, bóng

 

Phân bón lá vi lượng AJIFOL®-C

 

Thành phần, hàm lượng dinh dưỡng: 

 

          

 

 

 

 

Công dụng:

Cung cấp các chất dinh dưỡng cần thiết bao gồm các nguyên tố đa, trung, vi lượng, axít amin giúp cho cây cà phê:
- Khôi phục tán lá nhanh sau thu hoạch
- Ra hoa nhiều và đồng loạt.
- Tăng đậu trái, hạn chế rụng trái non.
- To trái, bóng trái.
- Tăng năng xuất.

 

Phân bón lá kali trung vi lượng AJIFOL®-CaB

 

Thành phần, hàm lượng dinh dưỡng: 

 

 

Công dụng:

AJIFOL-CaB với hàm lượng Bo và Ca hữu hiệu cao, đáp ứng kịp thời và nhanh chóng cho cây trồng, giúp cây:

- Ra hoa nhiều, tập trung và đồng đều.
- Tăng khả năng thụ phấn cho cây.
- Hạn chế rụng hoa và trái non.
- Trái to, chắc, đẹp mã.
- Tăng năng suất.