Quy trình tuyển dụng

Bước 1: Nộp hồ sơ

Ứng viên nộp hồ sơ, bao gồm các thông tin chi tiết sau:

  • Họ và tên
  • Hình ảnh
  • Ngày tháng năm sinh
  • Địa chỉ email
  • Số điện thoại
  • Địa chỉ thường trú và nơi ở hiện tại
  • Học vấn (Trường, Chuyên ngành, Năm tốt nghiệp)
  • Kinh nghiệm làm việc và nhiệm vụ (nếu có)

*Công ty sẽ liên lạc với ứng viên phù hợp.

Bước 2: Nộp hồ sơ

Hồ sơ ứng tuyển của bạn sẽ được xem xét. Nếu hồ sơ ứng tuyển phù hợp, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn qua điện thoại hoặc email và sắp xếp buổi phỏng vấn với Phòng Quản trị Nguồn nhân lực - qua điện thoại, phỏng vấn trực tuy ến hoặc trực tiếp.

Bước 3: Kiểm tra đánh giá

Nếu kết quả sơ vấn đạt yêu cầu, bạn sẽ tham gia bài kiểm tra đánh giá (nếu có).

*Hình thức bài kiểm tra đánh giá có thể đa dạng tùy thuộc vào vị trí ứng tuyển.

Bước 4: Phỏng vấn

Nếu kết quả bài kiểm tra đánh giá đạt yêu cầu, chúng tôi sẽ liên hệ để sắp xếp lịch phỏng vấn trực tiếp.

Bước 5: Nhận việc

Chúc mừng bạn trở thành thành viên của Công ty Ajinomoto Việt Nam. Bạn sẽ nhận được thư mời nhận việc thông qua email trong thời gian sớm nhất.