Ajinomoto Việt Nam ứng dụng công nghệ sản xuất bột ngọt hoàn toàn mới

Từ năm 2020, Công ty Ajinomoto Việt Nam tiên phong ứng dụng công nghệ mới trong sản xuất Bột ngọt AJI-NO-MOTO®, một trong những công nghệ lên men tiên tiến và thân thiện với môi trường hàng đầu trên thế giới

 

 

I. Thông tin chung

 

“Từ năm 2020, Công ty Ajinomoto Việt Nam tiên phong ứng dụng công nghệ mới trong sản xuất Bột ngọt AJI-NO-MOTO®, một trong những công nghệ lên men tiên tiến và thân thiện với môi trường hàng đầu trên thế giới. Qua đó, chúng tôi hướng tới sự tăng trưởng bền vững cho Công ty đồng thời mang lại nhiều giá trị hơn nữa cho xã hội.”

 

II. Câu chuyện tạo lập giá trị chung ASV(*)

 

Công ty Ajinomoto Việt Nam ứng dụng công nghệ mới trong sản xuất Bột ngọt AJI-NO-MOTO® như một sáng kiến ASV tiêu biểu, nhằm mục tiêu thông qua hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty góp phần giải quyết các vấn đề mà xã hội đang đối mặt, từ đó hướng tới việc đồng thời tạo ra giá trị kinh tế cho doanh nghiệp.
(*) ASV là hoạt động tạo lập giá trị chung của Tập đoàn Ajinomoto

 

1. Tạo ra giá trị cho Xã hội: “Giảm khí thải nhà kính trong toàn bộ chuỗi giá trị của sản phẩm”

 

a) Vấn đề mà xã hội đang đối mặt:
Các khí thải như CO2, HFC v.v gây hiệu ứng nhà kính và hiện tượng nóng lên toàn cầu. Người dân tại Việt Nam đang phải đối mặt với sự gia tăng nhanh chóng của khí thải gây hiệu ứng nhà kính, đặc biệt là khí thải ra từ hoạt động sản xuất và lưu thông.

 

b) Giải pháp của Công ty Ajinomoto Việt Nam thông qua hoạt động sản xuất kinh doanh:
Thông qua công nghệ mới này, Ajinomoto Việt Nam có thể giảm tác động tới môi trường với việc giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính trong suốt chuỗi giá trị của Bột ngọt AJI-NO-MOTO®, từ thu mua, sản xuất cho tới lưu thông.


1.1 Đối với thu mua:
Chúng tôi sử dụng lượng nguyên vật liệu đầu vào ít hơn, qua đó có thể giúp giảm lượng CO2 thải ra từ các nhà máy sản xuất các nguyên vật liệu này.

 

1.2 Đối với sản xuất:
Trong hệ thống làm lạnh của dây chuyền sản xuất, chúng tôi thay thế chất làm lạnh HFC (hydrofluorocarbon) bằng các chất làm lạnh khác có chỉ số GWP (global warming potential, chỉ số làm nóng lên toàn cầu) cực kỳ thấp.

 

1.3 Đối với lưu thông:
Chúng tôi sử dụng lượng nguyên vật liệu đầu vào ít hơn, qua đó có thể giúp giảm lượng CO2 thải ra từ quá trình vận chuyển các nguyên vật liệu này từ nhà máy sản xuất nguyên liệu tới nhà máy của Ajinomoto Việt Nam.

 

2. Tạo ra giá trị Kinh tế: “Gia tăng lợi thế cạnh tranh cho Công ty”


Nhờ công nghệ mới này, chúng tôi có thể sản xuất Bột ngọt AJI-NO-MOTO® một cách hiệu quả hơn và từ đó gia tăng lợi thế cạnh tranh cho Công ty, thông qua việc:
2.1. Chúng tôi tiêu thụ lượng nguyên vật liệu đầu vào ít hơn.
2.2. Chúng tôi tạo ra được lượng sản phẩm nhiều hơn.
2.3. Quy trình sản xuất được đơn giản hóa với ít công đoạn hơn.